CO2 съдържание

Какво е съдържанието на CO2?

Въглеродният двуокис е нетоксичен газ. Той има полезни приложения и е "шампанското" в газираните напитки. Когато e замразен е "сух лед". При концентрации от 2500 ррm до 5000 ррm въглеродният двуокис може да предизвика главоболие. В изключително високи нива при 100,000 PPM (10%), хората губят съзнание след десет минути, а при 200 000 ррм (20 на сто) CO2 причинява частично или пълно затваряне на глотиса(горният отвор на ларинкса).
Въглеродният двуокис (CO2) се смята за водещо вещество на замърсителите, които могат да доведат до "синдрома на болната сграда". Счита  се, че появата на тези симптоми могат да бъдат намалени с 70-85% чрез увеличаване на климатизацията и контролиране качеството на въздуха чрез използване на CO2 монитори. 

Разпространение на CO2

Въглеродният двуокис често е използван като показател за годността на вентилационните системи. Когато прозорците и вратите са затворени, всички сгради се нуждаят от вентилация, както през  лятото, така  и през  зимата. В домовете тази вентилация обикновено се осигурява от нормално срещащи се цепнатини и пукнатини около прозорците и вратите. Новите, енергийно ефективни къщи сега са толкова тясно уплътнени, че повечето пролуки са отстранени и има необходимост от някакъв вид вентилационна система. В търговските сгради необходимото проветряване обикновено се осигурява чрез прием на свеж въздух от климатичната система.

За съжаление, много от фирмите, за да пестят енергия  предотвратяват притока на чист въздух. Много други системи се инсталират без достъп на свеж въздук. Тъй като въглеродният двуокис се произвежда от човешкото дишане, количеството му може да бъде използвано като показател за адекватността на чистия въздух в населените сгради. Външните нива са около 300ррm. Стандартът ASHRAE изисква достатъчното количество свеж въздух да поддържа ниво под 1000ррm. Нивата на CO2 в сгради с достатъчно вентилация  трябва да имат стойности в диапазона между тези две стойности. Сгради с недостатъчна вентилация ще варират от 1000 ррм нагоре. Често нивата са ниски сутрин и се увеличават с обитаването на сградата през деня. В сградите заети през деня показанията трябва да се отчитат в средата на следобеда, защото това е времето, когато CO2 достига най-високото си ниво

За да се определи нивота на вентилация, нивото на въглероден диоксид в и извън сградата, те трябва да се измерват в части на милион (PPM). Скоростта на вентилация е равна на стойността 10,500 разделено на разликата в концентрацията на CO2 на закрито и открито. Скоростта на вентилацията ще бъде в кубични в минута (CFM) на човек.

Въздействие върху здравето

Симптомите, причинени от въглеродния двуокис, са пряко свързани с факта, че увеличаващите се нива на въглероден двуокис причиняват намаляване на нивото на кислород в организма, което пречи на притока на кислород към мозъка. Ако концентрацията на газ е все още сравнително ниска, общите симптоми включват

главоболие, ускорен пулс, нетипично голяма умора и затруднено дишане. Когато концентрацията на газ достигне високо ниво над 30 000 ppm. симптомите могат да включват тежко гадене, виене на свят или повръщане. При тези нива може да се появи задушаване или загуба на съзнание, но това едва ли е вероятно да се случи в едно жилище, където нивата на въглероден двуокис обикновено варират от 300 до 2000 ppm.

Методи за контрол

Както и при повечето други газове, чиито проблеми възникват от дългосрочно натрупване, един от най-ефективните начини за предотвратяване на натрупване на въглероден двуокис е да се използва балансирана, механична вентилационна система, която ще намали нивата на CO2 на закрито и премахне много други вредни замърсители на въздуха в затворените помещения. Други превантивни мерки при поддържането на