Начало

Вътрешната околната среда е от съществено значение за съвременните хора, тъй като те прекарват по-голямата част от живота си на закрито. Качеството на вътрешната среда оказва пряко влияние върху качеството на живот на обитателите и най-важният ефект на това влияние е въздействието върху здравето на човека. Това зависи от много и различни параметри, като температура, осветление, течения, миризми, влага, алергени, дразнители, изпарения, газов състав на въздуха.
Качеството на въздуха в затворени помещения, зависи не само от пропорциите на газовете в него. То е транспортна среда за много от газообразните и прахообразни вещества, които са пряко свързани с човешкото здраве. Неговите най-важни, свързани със здравето характеристики са:
O2 / CO2 съдържание
Влага
Токсини
Алергени
Летливи органични съединения (ЛОС)
Бактерии, вируси и др.

Нашата цел е да се използват най-актуалните знания за създаване на здрава вътрешна среда, с цел да се предотврати и дори да се излекуват обитателите на жилището от различни причинени от околната среда болести.