Статии

Летливи органични съединения (ЛОС)

Летливите органични съединения (ЛОС)  се отделят като газове от някои твърди вещества или течности. ЛОС включват разнообразие от химикали, някои от които може да имат краткосрочни или дългосрочни неблагоприятни последици за здравето. Концентрациите на много ЛОС са логично по-високи на закрито (до десет пъти), отколкото на открито. ЛОС се отделят от внушителен брой продукти, наброяващи хиляди. Примерите включват: бои и лакове , бои ... ., почистващи консумативи , пестициди, строителни материали и обзавеждане, офис оборудване, като копирни машини и принтери, коригиращи течности и неиндигирана копирна хартия, графични и занаятчийски материали, включително лепила и слепващи вещества, трайни маркери, както и разтвори за снимки.

Проучванията показват, че нивата на няколко органични съединения е средно от 2 до 5 пъти по-висока на закрито, отколкото на навън. По време и в продължение на няколко часа непосредствено след определени дейности, като например отстраняването на боя, нивата могат да бъдат 1000 пъти по-високи от тези на открито.

  • Източници

Домакински продукти, включващи: бои, препарати за сваляне на бои и други разтворители, консерванти за дървесина, аерозоли,почистващи и дезинфекциращи препарати, репеленти за молци и освежители за въздух, съхранявани горива и автомобилни продукти, занимания в свободното време, химически почистено облекло.

  • Здравни ефекти

Дразнене на очите, носа и гърлото, главоболие, загуба на координация, гадене,  увреждане на черния дроб, бъбреците и централната нервна система. Някои органични съединения могат да причинят рак на животни, някои се подозира или е известно, че причиняват рак на хората. Ключови признаци и симптоми, свързани с експозицията на ЛОС включват дразнене на конюнктивата, дискомфорт в носа  и гърлото, главоболие, алергични кожни реакции, задух, намаляванев нивата на серумната холинестераза, гадене, повръщане, кръвотечение от носа, умора, виене на свят .

Способността на органичните химически вещества да предизвикват ефекти върху здравето се различава значително между тези, които са силно токсични и тези с неизвестни за здравето ефекти. Както и при други замърсители, степента и естеството на здравния ефект зависи от много фактори, включително нивото на излагане и времетраенето. Дразненето на очите и дихателни пътища, главоболие, замаяност, зрителни нарушения и нарушения на паметта са сред непосредствените симптомите, които някои хора имат скоро след излагане на някои органични вещества. В момента не се знае много за това какви са последиците за здравето от нивата на органични вещества обикновено присъстващи в домовете. Много органични съединения могат да причинят рак на животни, някои има съмнение, че  причиняват или могат да причинят рак  и при хората.

  • Методи за измерване

Няма определени стандарти за летливите органични съединения в непромишлена среда. OSHA регулира формалдехид, Специфичен ЛОС, като канцероген. OSHA приема за  Допустимо Ниво на Експозиция (PEL ) от 0,75 ррм, и ниво на действие на 0,5 ppm. HUD установява ниво от 0,4 ppm за мобилни къщи. Въз основа на текущата информация е препоръчително да се намали формалдехидът, който е с нива по-високи от 0.1 ррт.

  • Методи за контрол

Обхватът на методите за измерване и аналитични инструменти е голям и определя чувствителността на измерванията, както и тяхната селективност или пристрастност. Ето защо всяко твърдение за ЛОС, което е налично в дадена среда трябва да се придружава от описание на начина на измерване на ЛОС, така че резултатите да бъдат тълкувани  правилно от професионалист. При липса на такова описание, твърдението ще има ограничено практическо значение.

  • Какво е радон?

Радон- 222 е радиоактивен газ, изпускан по време на естественото разлагане на торий и уран, които са общи, напълно естествени съставки, открити в различни количества в скалите и почвата. Без мирис, невидим и без вкус, радонът не може да се открие с човешките сетива.

Радон- 222 се разпада на радиоактивни елементи, два от които - полоний - 218 и полоний - 214 - отделят алфа частици, които са много ефективни при увреждане на белодробната тъкан. Тези Алфа-излъчващи се при разпада на радона продукти се свързват в причинно-следствената връзка с рака на белия дроб при хората.

Радонът е невидим , без мирис газ, който идва от естествения уран в почвата и водата. Той може да проникне в дома ви през тръбите, пукнатини в основите на сградите, шахти, канали и други отвори. Радонът е канцерогенен и може да причини рак на белия дроб, той е водещата причина за рак на белия дроб сред непушачите- много повторения, да го съкратим?

  • Източници

Навън радонът се разрежда до ниски концентрации във въздуха и рискът е значително по-малък, отколкото на закрито, където той се натрупва до значителни нива. Степента на концентрация на радон в закрити помещения зависи преди всичко от строителството на сградата и количеството на радон в почвата под тях. Съставът на почвата под и около една къща повлиява нивата на радон и лекотата, с която той мигрира към сградата. Нормалните разлики в налягането между къщата и почвата могат да създадат лек вакуум в дома и да притеглят радона от почвата към сградата.

Радонът може да проникне  в дома от почвата през пукнатините на бетонни подове и стени, подови сифони, картер помпи, фуги, както и през малки пукнатини или шупли в кухите стени. Нивата на радона като цяло са най-високи в мазета и приземни помещения, които са в контакт с почвата. Фактори като проектиране, изграждане и вентилация на дома влияят на пътищата и източниците, чрез които може да проникне радон в закрити помещения. Друг източник на радон на закрито може да бъде отделеният въздух  от водата по време на къпане и други домакински дейности. В сравнение с радонът, който прониква  в дома през почвата, радон проникнал  в дома чрез водата в повечето случаи е неголям източник на опасност.