Нашите дейности

1. Оценка на вътрешната среда

- На единична стая
- На апартамент / офис
- На къща
- На хотел, детска градина, училища и други големи сгради

 

Възможности за оценка на здравословните и екологични характеристики на битовата среда (стандартни пакети). Според конкретните нужди може да се изготвят оценки по индивидуализирани набори.

 

1

Ниво 1: Посещение на дома или офиса, специализиран оглед и органолептична оценка относно наличие на източници на алергени и иританти в битовата среда по стандартизиран въпросник.

 

2

Ниво 2: Посещение на дома и оценка на биохимическите параметри на жилището
Органолептична оценка;
Физически измервания – въздух, материали, иританти, влажност, TVOC, токсикогени;
Качествена оценка на алергенния състав на въздуха в жилището (седиментационен и обемен метод – 2 теста);
Получествено биохимично изследване на микрокърлежовия алерген в жилището – 2 теста;
Препоръки за коригиране на намерените отклонения

 

3

Ниво 3: Оценка на топлотехническите параметри на жилището
Измерване на параметрите на средата - с цел установяване на навиците на обитателите на жилището (пасивен експеримент) и създаване на индивидуална програма за създаване на енергийно-ефективни здравословни навици на обитателите (активен експеримент); Органолептична оценка на характеристиките на огражденията;
Оценка на кратността на вентилация по отношение на външния въздух;
Оценка на навиците за проветряване;
Оценка на риска от кондензация по огражденията и появата на мухъл;
Препоръки за коригиране на намерените отклонения.

 

4

Ниво 4:  Имунологична оценка за наличие на алергени в помещенията

 

 

Биохимичен тест за акари

 

 

Микроскопска оценка

 

 

Имунологичен тест за 11 алергена

 

 

Тест за единичен алерген

 

 

Препоръки за коригиране на намерените отклонения

 

2. Диагностика на проблем на вътрешната среда:

3. Препоръки за оздравяване на вътрешната среда.

4. Сертифициране на помещения със здрава вътрешна среда.