Препоръки

  • Проветрявайте вашето жилище.При проветряване, препоръчваме създаване на  кратктрайно течение в жилището с продължителонст от около 10 - 15 минути. 

  • Не спирайте/блокирайте отдушника в банята. Пуснете аспиратора в кухнята преди началото на процеса на готвене и го оставете пуснат по време на самото готвене.

  • Не сушете дрехи в жилището. Сушенето на дрехи в жилището довежда до високи нива на влажност в дома.

  • След къпъне: избършете плочките в банята, пуснете вентилатора (при наличие на такъв) и затворете вратата на банята

  • Не загрявайте „студена“ стая чрез отваряне на вратата към „топла“ стая. Влагата в горещия въздух може да кондензира върху студените повърхности.

  • Избягвайте да покривате радиаторите и термостатните вентили със завеси или да скривате рафиатора зад мебели. 

  • Не поставяйте мебели до студени външни стени (мин.10 см)- това ще предизвика конденз на влага върху тази част от стената и може да предизвика поява на плесен.

  • Неспирайте напълно радиаторите в помещенията, ако отсъствате за дълго време от Вашето жилище. 

  • Не отглеждайте цветя в спалните помещения. Прекопавайте поне веднаж или два пъти седмично горния слой на почвата, за да не се образуват плесени.