За нас

 snimka1

Доц. инж. мат. Детелин Марков работи като преподавател в Технически университет София и изследовател в Ценър за изледване на микроклимата енергията и околната среда при ТУ-София (http://www.cfdc.tu-sofia.bg ).

От 1998 се занимава с оценка и категоризация на микроклимата в жилищни и офис помещения, както и с изследване на влиянието на параметрите на микроклимата върху здравето, благоразположението, работоспособността и производителността на обитателите. 

Експерт в областта на екологията на бита. 

 

 snimka2

Инж. Павлина Мустакова е еколог, работи в сферата на екологията от 1999 година. От 1999 до 2004 в „Енергопроект“ АД и от 2004 до 2014 в „Еко Енергопроект“ ООД. Участник в 14 проекта за оценка на екологичните въздействия на различни индустриални обекти. Член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, с пълна проектантска правоспособност.

От 2013 г. преминала обучение и сертифицирана за обследване на плесени в битовата среда от Международната асоциация на инспекторите на битовата среда InterNachi.

Координира дейността и изготвя оценка на алергенните и биохимични фактори в оценяваните обекти. 

 

 snimka3

Проф. Д-р Тодор Попов е лекар – алерголог с огромен опит в областта на диагностиката и лечението на алергичните болести, обучението на лекари и студенти в областта на алергологията.

Автор и участник в множество научни проекти и публикации, някои от които посветени на връзката между алергията и околната среда.

Члена на БДА, АА, EAACI, WAO, ERS.

Участва в изготвянето на специализираните препоръки към пациентите с алергични болести, обитаващи обследваните от Индоор Консулт ЕООД обекти. 

 

 snimka4

Д-р Тихомир Мустаков лекар – алерголог със значителен опит в областта на диагностиката и лечението на алергичните болести, основно при пациенти в детска възраст, обучението на студенти и лекари в областта на алергологията.

Участник в множество научни проекти и публикации, значителна част от които посветени на връзката между алергията и околната среда.

Члена на БДА, АА, EAACI, ERS.

Изготвя специализирани препоръки към пациентите с алергични болести, обитаващи обследваните от Индоор Консулт обекти. 

 

 ники

Г-н Николай Захариев

Технически сътрудник

Технически Сътрудник на Индоор консулт. Отговаря за събирането, обозначаването и обработката на пробите от помещенията, подлежащи на оценка.

 

 snimka6

Г-жа Томислава Димкова Андреева

Технически сътрудник

Технически Сътрудник на Индоор консулт. Отговаря за събирането обозначаването и обработката на пробите от помещенията, подлежащи на оценка.